Eine Frau tastet ihre Brust ab

Centrum Chorób Piersi Dortmund Wschód

w Centrum Onkologicznym Klinikum Westfalen

Szanowne Pacjentki,
diagnoza raka piersi oznacza dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową najpierw szok. Rak piersi jest w Niemczech najczęstszą formą raka u kobiet. Jednak szanse wyzdrowienia są bardzo duże. Nasze Centrum Chorób Piersi wspomaga Panią kompetencjami i niezawodnością, które zdobyto w trakcie wieloletniej pracy.
Nasze Centrum Chorób Piersi specjalizuje się od lat w oferowaniu najnowocześniejszych możliwości diagnostycznych i wszystkich terapeutycznych opcji pod jednym dachem, a jednocześnie zapewnia kobietom dotkniętym chorobą najlepszą i stałą opiekę.
Przy czym oprócz wczesnego rozpoznania istotna jest indywidualna, zgodna z wymogami terapia odpowiadająca najnowocześniejszym standardom. Nasze Centrum Chorób Piersi charakteryzuje się tym, że opieka przebiega w ścisłej współpracy wielu fachowych dyscyplin.
Stawiamy na najnowocześniejszą, łagodną technikę medyczną, ścisłą współpracę z Panią, na doświadczony personel i intensywną opiekę we wszystkich fazach przebiegu choroby.

Wczesne rozpoznanie i terapia
A żeby leczenie zakończyło się powodzeniem, bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie. W celu ustalenia diagnozy i planu operacji szczególnie ważna jest kooperacja z naszą kliniką radiologiczną. W Knappschaftskrankenhaus Dortmund, który jest jednym z czterech szpitali Klinikum Westfalen, posiadamy do dyspozycji szeroki zakres nowoczesnych diagnostyk z zastosowaniem technik medycznych najnowszej generacji, które są mało uciążliwe. W naszym Centrum Chorób Piersi opracowywane i przeprowadzane są zgodnie z najnowocześniejszymi standardami indywidualne dla każdej pacjentki, zgodne z wymogami terapie. Ilość operacji z zachowaniem piersi może zostać poważnie podwyższona poprzez zastosowanie rezonansu magnetycznego. Nowoczesne terapie farmakologiczne znacznie poprawiły szansę wyzdrowienia.

Nasze konsultacje dotyczące schorzeń piersi
W trakcie naszych konsultacji dotyczących schorzeń piersi ustalane są w indywidualnej rozmowie niejasne zmiany powstałe w piersi i inne przyczyny przeprowadzania dalszej diagnostyki. Bierzemy pod uwagę wszystkie Pani potrzeby i poświęcamy Pani czas, potrzebny na omówienie wyników badań. Przy czym pokonujemy przeszkody językowe poprzez specjalne konsultacje w języku tureckim, arabskim i polskim. Jeżeli potrzebuje Pani porady jak „kobieta z kobietą“, to chętnie pomogą Pani nasze panie ordynatorki i lekarki specjalistki.
Ściśle współpracujemy z Pani lekarzem, który leczył Panią do tej pory. Osoby ubezpieczone prywatnie lub pacjentki, które ubezpieczone są w Knappschaft, mogą przyjść na konsultacje bezpośrednio po uzgodnieniu terminu.
Proszę zgłosić się telefonicznie pod numerem 0231 922-1210. (Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08.00 do 15:30. W pilnych przypadkach jest oczywiście zawsze możliwe ustalenie kolejnych terminów.)
 
Ogólny projekt leczenia
Charakterystyczną cechą naszego centrum jest ścisła współpraca zespołu posiadającego szeroki zakres działania. W jednym miejscu ściśle współpracują ze sobą: klinika dla kobiet, radiologia, anestezja, stacjonarna i ambulatoryjna onkologia, radioterapia, medycyna nuklearna i chirurgia plastyczna.
Każdy przypadek jest interdyscyplinarnie omawiany na konferencji nowotworowej w celu opracowania optymalnego planu leczenia. Jako klinika akademicka jest dla nas oczywiste doskonalenie i dokształcanie w zawodzie. Wynikiem stałego dokształcania i współpracy w różnych pokrewnych dziedzinach jest najlepsza opieka medyczna i pielęgniarska dla dobra naszych pacjentek.
Częścią naszego planu leczenia jest oferta poradnictwa psychologiczno-onkologicznego, pomoc poprzez doradztwo w sposobie odżywiania i służba socjalna. Nasze Centrum Chorób Piersi oferuje najnowocześniejsze koncepty medycyny przeciwbólowej i możliwość intensywnego doradztwa medyczno-paliatywnego.
Intensywnie współpracujemy z lekarzami posiadającymi własne gabinety i innymi partnerami spoza kliniki w celu opracowania długotrwałego planu leczenia. Ponadto, poza leczeniem stacjonarnym, pomagamy również w kształtowaniu życia codziennego po odbyciu choroby nowotworowej poprzez udzielanie odpowiednich ofert i poprzez kooperację z grupami samopomocy.
 
Chętnie pomożemy
Nasze Centrum Chorób Piersi wyznaczy Pani osobę kontaktową, która będzie Panią wspierać już od momentu postawienia diagnozy raka piersi. Nasza ekspertka w dziedzinie opieki (Breastcare Nurse) Karin Meininghaus jest do Pani dyspozycji w trakcie całego leczenia i po zwolnieniu ze szpitala. Jej zadaniem jest fachowa i humanitarna opieka oraz włączenie do procesu leczenia rodziny. Po zakończeniu pobytu w szpitalu nadal pozostajemy dla Pani partnerem, do którego może się Pani zwrócić o poradę, na przykład poprzez naszą grupę-otwartych-drzwi.


Kierownik Centrum Chorób Piersi
dr med. Markus Skrobol
działający zarząd kliniki dla kobiet przy
Knappschaftskrankenhaus Dortmund
Dr. Schmolling
Dr. med. Markus Skrobol
Tel.: 0231 922-1200
Fax: 0231 922-1256

Deutschlands beste Ausbildungsbetreiber
Deutschlands beste Arbeitsgeber
Top Karriere Chancen
KTQ-Zertifikat
Zertifikat seit 2019 audit berufundfamilie
QMKD-Zertifikat
KLiK GREEN
Partner der PKV 2020
Mitglied im Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen
Kompetenzzentrum Thoraxchirurgie
DHG Siegel
Zertifikat Referenzzentrum für Hernienchirurgie